Prizadevanja

Zavod Prule in Prulček si s kulturnim programom prizadevata v družbeni prostor vnašati več strpnosti in solidarnosti ter opozarjati na vulgarnost in masovni konformizem.


Pa si bližje poglejmo pojme, ki tvorijo današnji naslov. Za koga morda preveč moralističen, za koga pa ravno dovolj obetajoč, da pritegne k p(r)ozornejšemu branju in razmisleku. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) razlaga pojme kot so kultura, družba, strpnost, solidarnost, vulgarnost in konformizem. Delno nasprotujoči si, delno dopolnjujoči si pojmi delujejo v konstantni napetosti ali simbiozi drug z drugim in tvorijo specifično celovito ter spreminjajočo se družbeno dinamiko, kompleksnost. Seveda obstaja še mnogo pojmov in pojavov, ki se navezujejo na družbeno resničnost in prispevajo k njeni barvitosti. Danes se osredotočamo na dotične izbrane.